WELKOM !

Beste leerlingen,
Beste ouders,

Op dinsdag, 1 september start het nieuwe schooljaar 2020-2021.
Wij heten iedereen VAN HARTE WELKOM in onze school!

Gelukkig kan de school bij de start gewoon weer open!
Alle leerlingen mogen weer alle dagen van de week naar school!
Dat maakt ons bijzonder blij! Alle meesters en juffen kijken er dan ook naar uit om jullie weer te mogen begroeten in de klas.
Samen maken we er een heel mooi en leerrijk schooljaar van!

 

Hoe verloopt nu de eerste schooldag?
ONDERBOUW
Eerste leerjaar:
De leerlingen komen naar school via ingang Kloosterstraat
Wanneer u de kinderen brengt met de auto:
– parking Markt/Jazz Bilzenplein: brengen tot aan bruine poort

Op 1 september ontvangen we de leerlingen van het eerste samen met 1 ouder graag om 9.00 uur op de speelplaats! Ouders kunnen helaas niet mee naar binnen.
Dank voor uw begrip.

Tweede leerjaar:
De leerlingen komen naar school via de ingang Kloosterwal.
Wanneer u de kinderen brengt met de auto:
– parking Alma: de kinderen brengen via de ingang straat Walhof
– parking Jazz Bilzenplein: brengen via kant kloostermuur

Derde leerjaar:
De leerlingen komen naar school via kant Kloosterstraat, bruine poort
Wanneer u de kinderen brengt met de auto:
– parking Markt/Jazz Bilzenplein: brengen tot aan bruine poort

De kinderen zijn welkom vanaf 8.30 uur. De school begint om 8.45 uur.
Om 15.20 uur eindigt de schooldag: de kinderen afhalen waar u ze heeft gebracht.
We vragen vriendelijk om de speelplaats en het schoolgebouw niet te betreden. Dank u.

 

BOVENBOUW
Vierde, vijfde en zesde leerjaar:
De leerlingen komen binnen via de zwarte hekken achterzijde school (dit is aan de kant van de Demer) – dit zowel voor de voetgangers als de fietsers.

Wanneer de kinderen met de auto worden gebracht:
– rij tot aan de achterzijde parking Alma. Laat de kinderen uitstappen en alleen naar de schoolpoort stappen (kiss&ride).

– u kan de kinderen ook brengen tot aan parking Bergweide.
In beide gevallen kunnen de kinderen veilig zelfstandig tot aan de schoolpoort stappen.

De school begint dinsdag, 1 september
– om 8.40 uur voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
– om 8.45 uur voor de leerlingen van het 4de leerjaar

De school eindigt om 15.20 uur voor alle leerlingen.
De leerlingen verlaten de school allen via het grote zwarte hek, kant Demer.

 

Vanaf 2 september begint de school voor ieder leerjaar om 8.45 uur en eindigt om 15.20 uur – op woensdag tot 12.00 uur
Omwille van de veiligheid vragen we dat alle leerlingen ’s middags op school blijven. ‘ Middags eten de kinderen in hun klas samen met de juf of meester.

 

Heeft u nog vragen of wil u meer info dan kan u steeds de school contacteren via het secretariaat: 089/511200 of via mail info@smsb.be  

Met vriendelijke groeten,

Schoolteam en directie
VBS Sint-Mauritius

TERUG NAAR SCHOOL OP 1 SEPTEMBER 2020

Van harte welkom aan al onze kleuters in Merem en alle leerlingen lager onderwijs in de Kloosterstraat en Kloosterwal te Bilzen-Centrum! Op dinsdag, 1 september begint het nieuwe schooljaar en dit voor al onze leerlingen! In deze coronatijden begint het schooljaar 2020-2021 in ‘code geel’ en dit betekent dat alle leerlingen kleuter- en lager onderwijs alle dagen naar school mogen!
We kijken er dan ook al naar uit om jullie allemaal terug te zien op die eerste schooldag!
Tot snel!

Kleuters MEREM krijgen hun diploma

De 22 kinderen van de laatste kleuterklas mochten op dinsdag, 23 juni hun allereerste diplomaatje ontvangen! Zij zijn er helemaal klaar voor om volgend schooljaar naar het eerste leerjaar te trekken. De viering liep dit jaar een beetje anders dan anders maar daarom niet minder feestelijk! Proficiat aan alle jongens en meisjes en aan de mama’s, papa’s, oma’s en opa’s!
Dank en proficiat aan onze kleuterjuffen voor de goede begeleiding en voorbereiding!
Aan ieder van jullie alvast een prettige en zonnige vakantie! 

 

Kijk hier naar een impressie:

https://www.youtube.com/watch?v=DajSDsytkrE

Een kijkje in school….

De leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar zijn nu al enkele dagen terug op school. Vanaf vrijdag, 5 juni volgen het 3de, 4de en 5de leerjaar. Wij kijken al uit naar jullie komst! Benieuwd hoe het er aan toe gaat? De speelplaatsen zijn gescheiden in verschillende speelzones; hier mag je spelen in je klasgroep. In de bovenbouw kom je rustig binnen en ga je naar je klaslokaal. In de onderbouw verzamel je ’s morgens in een klascirkel en wandel je samen rustig naar binnen. Kijk hier al even naar de video!
Tot snel!

https://www.youtube.com/watch?v=zhHB2T8MJJs

 

KLEUTERS EN 3de, 4de en 5de LEERJAAR TERUG NAAR SCHOOL

KLEUTERONDERWIJS

Vanaf dinsdag, 2 juni kunnen alle kleuters in onze school in Merem weer terug naar hun klasje! Dit alle dagen van de week en vanaf 8.45 uur. Er is gezorgd voor aparte speeltijden en verschillende speelzones. De ouders ontvingen een uitgebreide brief met de nodige info. We wensen al onze kleuters en juffen heerlijke dagen toe om het schooljaar fijn af te sluiten!

 

LAGER ONDERWIJS

Ook onze leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar lager onderwijs kunnen weer naar school. Dit vanaf vrijdag, 5 juni

Het derde leerjaar start en eindigt gefaseerd: 

3A: van 9.00 uur tot 14.00 uur

3B: van 9.10 uur tot 14.10 uur

3C: van 9.20 uur tot 14.20 uur

Het vierde leerjaar begint om 12.15 uur en eindigt om 15.15 uur

Het vijfde leerjaar begint om 12.30 uur en eindigt om 15.30 uur

Op woensdag is er geen lesdag in het lager onderwijs.

We wensen onze leerlingen, juffen en meesters nog enkele prachtige en leerrijke weken toe samen met de klasgenootjes: succes!

HEROPSTART VANAF VRIJDAG 15 MEI

Zoals beslist door de veiligheidsraad mogen de klassen van het eerste, tweede en zesde leerjaar terug worden opgestart. Onze school kiest er voor om de leerlingen van deze leerjaren zo maximaal en veilig mogelijk te ontvangen in de school.

Dit zal gebeuren door o.a.:
– elke klas in 2 groepjes op te splitsen, elk met een eigen lokaal en een eigen leerkracht
– het eerste en tweede leerjaar op aparte momenten van de dag te laten opstarten en te 
  laten eindigen
– per klas aparte speeltijden te organiseren
– het zesde leerjaar enkel in de voormiddagen les te laten volgen op school
– aparte ingangen te voorzien per leerjaar
– beperkt aantal leerlingen toe te laten op de toiletten
– de social distance te bewaren
– grote aandacht te schenken aan de handhygiëne
– de leerkrachten en begeleiders te laten werken met mondmasker en faceshield

Onze school zal deze heropening continu evalueren en bijsturen waar nodig.

Ouders zijn niet meer toegelaten op de speelplaats of in de schoolgebouwen.
Een drastische maatregel maar wij hopen ook hier op uw begrip.
Alvast dank voor uw medewerking om alles in goede banen te laten verlopen!

Wat met de kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar?
Helaas is er nog geen toestemming om les te komen volgen in de school. Wij wachten samen met jullie af op het moment dat dit nog zou mogelijk zijn.

Ondertussen willen we vriendelijk vragen om zolang – als dat kan – thuis te blijven!
De meesters en juffen blijven zorgen voor de lessen via de computer of bezorgen jullie het nodige materiaal om thuis te leren.

Indien het toch moeilijk is om thuis te blijven de komende periode dan kan u steeds de school contacteren via 089/511200 of een berichtje sturen naar info@smsb.be om te melden dat uw kind naar de opvang zou komen.

Dank voor uw geduld, begrip en medewerking.

MAATREGELINGEN OPVANG VANAF 4 MEI 2020

Vanaf 4 mei 2020 zijn volgende maatregelen van kracht opvang ’t Mauriaantje in Merem en De Piraat (voor onze lagere school)

 1. MONDMASKER DRAGEN: alle ouders dragen een mondmasker bij het betreden van de school.
 2. SOCIAL DISTANCE: 1,5 m afstand houden.
 3. HANDHYGIËNE: voor het betreden van de opvang (bij noodgevallen): handen ontsmetten.
 4. ZIEKTESYMPTOMEN COVID-19: kinderen of volwassen met koorts, hoest of ademhalingsproblemen mogen de school niet betreden.
 5. CONTACTBUBBEL: de kinderen en de begeleidster in de opvang vormen een contactbubbel. Daarom kan u zelf de opvang niet betreden. Wacht buiten aan de opvang tot de begeleidster/leerkracht uw kind komt ophalen of brengen.

 

 

Bedankt om aan de veiligheid van onze kinderen te denken.

Update corona: Lessen opgeschort t/m 3 april, school open voor opvang

Vanaf maandag 16 maart 2020 gaan de lessen op school niet meer door. We voorzien wel nog opvang voor kinderen die thuis niet opgevangen kunnen worden of die zouden moeten worden opgevangen door kwetsbare mensen (65-plussers en mensen met gezondheidsproblemen).

 

Hoe gebeurt de opvang concreet?

 

 • De kinderen die komen, komen de hele schooldag. Later brengen of vroeger 
      afhalen, is niet de bedoeling.
 • De kinderen worden, zoveel mogelijk, opgevangen door de eigen juf of
      meester.

 

De voor- en naschoolse opvang is gewoon open zoals altijd.

 

In de loop van de week van 16 maart krijgt u verdere informatie over de opvang en de opvolging van het leerproces bij de kinderen.

 

Dank voor uw begrip en medewerking! 
Indien u vragen of mededelingen heeft, kan u mailen naar info@smsb.be 
of tijdens de schooluren bellen op 089/511200

Coronavirus

Het coronavirus maakt meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

 

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren.

KINDERBOEKENMAAND VAN START!

Maart Kinderboekenmaand! Onder het thema’BOEK EN REIS’ dompelen onze leerlingen en leerkrachten zich de volgende weken weer helemaal onder in de prachtige wereld van de kinderboeken. De mooiste reizen worden gemaakt en de meest spannende, ontroerende en leukste verhalen worden gelezen. Wie wil er nu niet op reis met Fantasielines?
Veel leesplezier allemaal!

1 2 3 4 5 6 8