links

Zelfstudie – in periode van sluiting scholen:

• Uitgeverij Averbode bundelde leesreeksen, paasvakantieboeken en digitale oefenplatformen om kinderen en jongeren drie weken lang leuk en informatief bezig te houden.
• Die Keure stelt de website www.onderwijsdoetertoe.be open voor iedereen – eveneens voor wie geen abonnement of licentie heeft.
• Pelckmans stelt zijn Pelckmans Portaal thuis beschikbaar.
• Uitgeverij Plantyn verzamelt alle beschikbare leermiddelen op de website www.leerleefbeleef.be met dagtaken en leesopdrachten voor afstandsonderwijs.
• Uitgeverij Van In stelt zijn digitale leerplatformen Bingel en diddit gratis ter beschikking van alle Vlaamse scholen, gedurende drie weken.
• Uitgeverij Zwijsen stel verschillende oefenbundels voor het lager onderwijs digitaal beschikbaar via de eigen website.

 

Educatieve links:

digitaal bord
computermeester
rekenweb
encyclopedie voor kinderen

anderstaligen:
quizlet
wikiwijs.nl zoek naar anderstalige nieuwkomers
lowan
www.cteno.be

google vertalen
oefen je nederlands hier
nedbox.be