Oudercomite

Wie zijn we?  
Als oudercomité wensen wij op informele wijze kinderen, ouders, leerkrachten, directie en de schoolomgeving dichter bij elkaar te brengen. Wij vergaderen maandelijks over het reilen en zeilen van de school, organiseren activiteiten, ondersteunen het beleid van de school en proberen de ouders meer te betrekken bij het schoolgebeuren. Ook u!

Wat we doen:

Elk schooljaar staan er een aantal activiteiten op het programma.
Zo werken we o.a. mee aan de schoolfeesten en verzorgen we de alom geprezen afscheidsreceptie voor ouders en leerlingen van het zesde leerjaar.

Voelt u zich geroepen om een steentje bij te dragen aan dit schoolgebeuren en het welzijn van onze kinderen? Kom gerust langs op onze open vergaderingen.
Deze vergaderingen gaan door, elke tweede donderdag van de maand.
Tot nu toe telt onze vereniging ruim 20 enthousiaste leden.

Wil u meewerken? Contacteer onze voorzitters Robin Hendriks of Peter Thijs.

Ook voor meer info over onze werking kan u bij de voorzitters terecht.
Voorstellen waarbij we samen meer school kunnen maken , zijn altijd welkom!

Mailadres: orsintmauritius@gmail.com

Lijst bestuursleden oudervereniging:
Bracquiné Gita
Cuenen Anja
Danen Johan
Dreesen Kurt
Eerdekens Eef
Geurts Vinciane
Hendriks Robin
Houbrechts Koen
Hu Liyang
Lathouwers Kristien
Peters Silvy
Ponthier Erwin
Rubens Liesbet
Thijs Peter
Warnier Jean-Luc
Wouters Heidi