Inschrijven voor schooljaar 2019 – 2020

INSCHRIJVEN 2019-2020

Inschrijven van leerlingen

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de inschrijfregels die gelden  voor het schooljaar 2019-2020. Deze inschrijfregels kaderen in de gelijke inschrijvingskansen.
De afspraken hierover werden vastgelegd in het LOP (Lokaal Overlagplatform).
Gaat uw kind voor het eerst naar school dan kunt u het al inschrijven vanaf geboortejaar 2017.
Als uw kind al ingeschreven is, hoeft u niets te doen; uw kind blijft ingeschreven over de vestigingsplaatsen van de school heen en dit voor de duur van de hele schoolloopbaan.

De nieuwe inschrijfregels zijn enkel van toepassing voor kinderen die naar school mogen vanaf 1 september 2019: broertjes en zusjes van kinderen die al naar onze school komen of nieuwe kinderen die nu nog niet naar onze school komen.

Alle kinderen geboren in 2017 of vroeger kunnen inschrijven voor het schooljaar 2019 – 2020.
Kinderen geboren in 2017 die pas 2,5 jaar worden tijdens het schooljaar 2020 – 2021 kunnen zich ook reeds inschrijven, maar dit is niet verplicht.

Aandacht:

* Kleuters uit onze kleuterschool te Merem zijn al ingeschreven in onze school indien zij starten in het eerste leerjaar 2019-2020.
* Kleuters uit kleuterschool ’t Walnootje dienen zich in te schrijven om te starten in het eerste leerjaar 2019-2020.

INSCHRIJFPERIODES

  1. Van maandag, 11 februari tot en met vrijdag, 22 februari 2019 kunnen enkel broers of zussen van leerlingen en kinderen van personeel inschrijven. Voor deze kinderen is er altijd plaats in de school. Alle kinderen worden ingeschreven als indicatorleerling of als niet-indicatorleerling.
    (Geen inschrijvingen tijdens het krokusverlof)
  2. Van maandag, 11 maart tot en met vrijdag, 22 maart 2019 kan iedereen inschrijven. Wie eerst komt wordt als eerste ingeschreven. Er wordt dan wel ingeschreven volgens de verhouding indicator of niet-indicator leerling*. Broers of zussen van leerlingen en kinderen van personeel die vooraf nog niet inschreven, kunnen dit ook nog doen.
  3. Vanaf maandag, 1 april 2019 kan iedereen vrij inschrijven zolang de capaciteit van de school dit toelaat.

CAPACITEIT

Vrije plaatsen op 7 februari 2019
Capaciteit Indicator Niet-indicator
Kleuteronderwijs               88
Kleuterklas-geboortejaar 2017 0 2
Kleuterklas-geboortejaar 2016 4 10
Kleuterklas-geboortejaar 2015 8 0
Kleuterklas-geboortejaar 2014 2 0
Kleuterklas-geboortejaar 2013
Onderbouw             192
1ste leerjaar 0 0
2de leerjaar 6 0
3de leerjaar 10 0
Bovenbouw             210
4de leerjaar 11 0
5de leerjaar 4 0
6de leerjaar 3 0

* Indicator leerlingen zijn:
– kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage
– kinderen die geplaatst zijn
– kinderen van rondreizende ouders
– kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen
studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs

Instapregeling twee-en-halfjarige kleuters
Gaat uw kind voor het eerst naar school, dan kunt u het al inschrijven vanaf geboortejaar 2017.

Kleuters mogen instappen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.
Dit zijn de instapmomenten:

–         de eerste schooldag na de zomervakantie;
–         de eerste schooldag na de herfstvakantie;
–         de eerste schooldag na de kerstvakantie;
–         de eerste schooldag van februari;
–         de eerste schooldag na de krokusvakantie;
–         de eerste schooldag na de paasvakantie.
–         de eerste schooldag na de Hemelvaartsdag

Kinderen ouder dan drie jaar kunnen op elk moment instappen.