Inschrijven voor schooljaar 2020 – 2021

INSCHRIJVEN 2020-2021

Inschrijven van leerlingen

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de inschrijfregels die gelden  voor het schooljaar 2020-2021. Deze inschrijfregels kaderen in de gelijke inschrijvingskansen.
De afspraken hierover werden vastgelegd in het LOP (Lokaal Overlagplatform).
Gaat uw kind voor het eerst naar school dan kunt u het al inschrijven vanaf geboortejaar 2017.
Als uw kind al ingeschreven is, hoeft u niets te doen; uw kind blijft ingeschreven over de vestigingsplaatsen van de school heen en dit voor de duur van de hele schoolloopbaan.

De nieuwe inschrijfregels zijn enkel van toepassing voor kinderen die naar school mogen vanaf 1 september 2019: broertjes en zusjes van kinderen die al naar onze school komen of nieuwe kinderen die nu nog niet naar onze school komen.

Alle kinderen geboren in 2018 of vroeger kunnen inschrijven voor het schooljaar 2020 – 2021.
Kinderen geboren in 2018 die pas 2,5 jaar worden tijdens het schooljaar 2021 – 2022 kunnen zich ook reeds inschrijven, maar dit is niet verplicht.

Aandacht:

* Kleuters uit onze kleuterschool te Merem zijn al ingeschreven in onze school indien zij starten in het eerste leerjaar 2020-2021.
* Kleuters uit kleuterschool ’t Walnootje dienen zich in te schrijven om te starten in het eerste leerjaar 2020-2021.

INSCHRIJFPERIODES

  1. Van maandag, 3 februari tot en met vrijdag, 14 februari 2020 kunnen enkel broers of zussen van leerlingen en kinderen van personeel inschrijven. Voor deze kinderen is er altijd plaats in de school. Alle kinderen worden ingeschreven als indicatorleerling of als niet-indicatorleerling.
    (Geen inschrijvingen tijdens het krokusverlof)
  2. Van maandag, 2 maart tot en met vrijdag, 13 maart 2020 kan iedereen inschrijven. Wie eerst komt wordt als eerste ingeschreven. Er wordt dan wel ingeschreven volgens de verhouding indicator of niet-indicator leerling*. Broers of zussen van leerlingen en kinderen van personeel die vooraf nog niet inschreven, kunnen dit ook nog doen.
  3. Vanaf maandag, 23 maart 2020 kan iedereen vrij inschrijven zolang de capaciteit van de school dit toelaat.

CAPACITEIT

Vrije plaatsen op 3/2/2020    
  Capaciteit Indicator Niet-indicator
Kleuteronderwijs                   
Kleuterklas-geboortejaar 2018 38 11 27
Kleuterklas-geboortejaar 2017 10 8 2
Kleuterklas-geboortejaar 2016 10    
       
       
Onderbouw                 
1ste leerjaar 52 22 30
2de leerjaar 10    
3de leerjaar 10    
Bovenbouw                 
4de leerjaar 10    
5de leerjaar 10    
6de leerjaar 10    

* Indicator leerlingen zijn:
– kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage
– kinderen die geplaatst zijn
– kinderen van rondreizende ouders
– kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen
studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs

Instapregeling twee-en-halfjarige kleuters
Gaat uw kind voor het eerst naar school, dan kunt u het al inschrijven vanaf geboortejaar 2018.

Kleuters mogen instappen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.
Dit zijn de instapmomenten:

–         de eerste schooldag na de zomervakantie;
–         de eerste schooldag na de herfstvakantie;
–         de eerste schooldag na de kerstvakantie;
–         de eerste schooldag van februari;
–         de eerste schooldag na de krokusvakantie;
–         de eerste schooldag na de paasvakantie.
–         de eerste schooldag na de Hemelvaartsdag

Kinderen ouder dan drie jaar kunnen op elk moment instappen.