Corona

Onze school wordt helaas meer en meer geconfronteerd met het coronavirus. Ondanks alle gekende toegepaste maatregelen zijn besmettingen niet te vermijden.
Wanneer er drie besmettingen in dezelfde klas zijn of wanneer bij de klasleerkracht een besmetting wordt vastgesteld, treedt de zogenaamde noodremprocedure in werking.
Zo wordt deze klas dan voor 7 dagen gesloten en gaan de leerlingen in quarantaine.
Als ouder wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
U ontvangt dan via de school ook een brief met de nodige verdere informatie.

Wij vragen iedereen om steeds waakzaam te blijven voor symptomen. Breng steeds de school en de klasleerkracht verder op de hoogte. 
Op deze manier proberen we samen deze nieuwe coronagolf in te dijken.

Heeft u vragen of wenst u bijkomende info, contacteer dan het schoolsecretariaat 089/51200 of info@smsb.be

Dank.