Lagere school en kleuterschool dicht vanaf 29 maart!

Zoals u wellicht heeft vernomen, zal de paasvakantie- omwille van het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus – met één week worden vervroegd.
Er is dan ook geen les vanaf maandag, 29 maart tot en met vrijdag, 2 april 2021 .
Dit voor de leerlingen lager onderwijs én kleuters.

Wij willen u vragen de kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.
Op die manier kunnen we deze nodige afkoelingsperiode optimaal gebruiken.

De school voorziet tijdens die week tijdens de schooluren in opvang voor kinderen die niet door de ouders kunnen worden opgevangen.

We hopen dan ook dat we op maandag, 19 april met hernieuwde moed en met veel lagere coronacijfers opnieuw kunnen starten!

 

In afwachting wensen we jullie allen  een goede paastijd toe, hou vol want samen zullen we corona klein krijgen!