Samen tegen corona!

Onze school blijft maximaal inzetten op maatregelen om het coronavirus te weren.
Daarom werd er beslist om vanaf donderdag, 21 januari een mondmaskerplicht in te voeren in de klassen van het vijfde en zesde leerjaar.
In het vierde leerjaar is er geen plicht maar bevelen we het dragen van het mondmasker wel sterk aan.

Hoe gaat dat praktisch verlopen?
– In de klas worden er elke dag door de school nieuwe mondmaskers voorzien.
– De leerlingen dragen dit mondmasker in de klas.
  Tijdens de speeltijden blijft het mondmasker op de bank.
– Het mondmasker wordt ook gedragen tijdens de turnles.
– Na school neemt ieder zijn/haar mondmasker mee naar huis en gooit dit thuis weg.
In de klas bespreekt de meester of juf alles op een ondersteunde manier met de leerlingen.

 

Verder willen we vragen te letten op het volgende:
– Is uw kind ziek, voelt hij/zij zich niet goed: stuur uw kind dan niet naar school en 
  contacteer uw huisdokter.
– Is er iemand in het gezin in quarantaine: stuur uw kind dan ook niet naar school maar
  contacteer  uw huisdokter.
– Ook wanneer u zich zelf niet goed voelt en u moet/wil laten testen; stuur dan uw kind
  ook niet naar school zolang er  onzekerheid bestaat over al dan niet besmetting met het
  coronavirus.

 

In de school:

– blijven we aandacht hebben voor het handen wassen, afstand bewaren, verluchten en ventileren van de lokalen,…
– in combinatie met het nu invoeren van het dragen van de mondmaskers in het vijfde en zesde leerjaar en – aanbevolen – in het vierde leerjaar beletten we het virus zoveel mogelijk binnen te dringen in onze school.

Dit lukt ons als we samen hier aan werken en waakzaam blijven!
Alvast onze grote dank voor uw begrip en medewerking!

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kan u steeds onze school contacteren:
Schoolsecretariaat: 089/511200 of info@smsb.be 

Warme kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Het was op zijn zachtst uitgedrukt ‘een jaar om nooit te vergeten’. Ook al waren de omstandigheden moeilijk en onvoorzien, toch hebben we ons er samen kunnen doorheen slaan. Dat is iets om trots en dankbaar voor te zijn! 
We wensen ieder van jullie, leerlingen en ouders, grootouders en familie dan ook van harte warme kerstdagen toe en daarna een goede start van een nieuw jaar!
Dat het een jaar van hoop mag zijn met nieuwe kansen en mogelijkheden.
Dat moet gewoon…dat kan niet anders!

Gelukkig 2021!

Directie en schoolteam
VBS Sint-Mauritius

 

TERUG NAAR SCHOOL OP 1 SEPTEMBER 2020

Van harte welkom aan al onze kleuters in Merem en alle leerlingen lager onderwijs in de Kloosterstraat en Kloosterwal te Bilzen-Centrum! Op dinsdag, 1 september begint het nieuwe schooljaar en dit voor al onze leerlingen! In deze coronatijden begint het schooljaar 2020-2021 in ‘code geel’ en dit betekent dat alle leerlingen kleuter- en lager onderwijs alle dagen naar school mogen!
We kijken er dan ook al naar uit om jullie allemaal terug te zien op die eerste schooldag!
Tot snel!

Update corona: Lessen opgeschort t/m 3 april, school open voor opvang

Vanaf maandag 16 maart 2020 gaan de lessen op school niet meer door. We voorzien wel nog opvang voor kinderen die thuis niet opgevangen kunnen worden of die zouden moeten worden opgevangen door kwetsbare mensen (65-plussers en mensen met gezondheidsproblemen).

 

Hoe gebeurt de opvang concreet?

 

  • De kinderen die komen, komen de hele schooldag. Later brengen of vroeger 
        afhalen, is niet de bedoeling.
  • De kinderen worden, zoveel mogelijk, opgevangen door de eigen juf of
        meester.

 

De voor- en naschoolse opvang is gewoon open zoals altijd.

 

In de loop van de week van 16 maart krijgt u verdere informatie over de opvang en de opvolging van het leerproces bij de kinderen.

 

Dank voor uw begrip en medewerking! 
Indien u vragen of mededelingen heeft, kan u mailen naar info@smsb.be 
of tijdens de schooluren bellen op 089/511200